ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟ
 
       
  Πιστοποίηση
 
 
  Η εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων EN ISO 9001:2000, ΕΛΟΤ 1416:2000 και HACCP, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα, την ασφάλεια κατανάλωσης των προϊόντων της και τις σχέσεις με τους πελάτες.

Το Σύστημα Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της εταιρείας και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων – μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωσή του.

Η πολιτική ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του Εταιρικού Προσωπικού και αποτελεί καθημερινό μέλημα τους η εκπλήρωσή της.
   
   
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ   ΠΑΡΑΓΩΓΗ   ΦΥΣΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Νερό Ρούβας - copyright 2011 | σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY